РЕЧ ЖИРИЈА - 2023

Сташа Јамушаков

Лука Јовановић и Драган Прпа

Марија Вукић